Content | Yo Apinan

Yo Apinan

Content

1.การค้นหาทั่วไป (Google Organic Search)
การค้นหาทั่วไปคือ การเข้ารับชม “ฟรี” จากเว็บไซต์ที่มีเครื่องมีการค้นหาอย่าง Google ดังนั้นถ้าคุณอยากจะให้เว็บไซต์หรือตัว Product ของคุณมีประสิทธิภาพที่ผู้คนจะค้นหาเจอมากที่สุด คุณก็ต้องใช้เครื่องมือการค้นหาที่เรียกว่า SEO (การปรับแต่งเว็บไซต์ให้ติดอันดับบนเครื่องมือค้นหา) ซึ่ง 

Read more...

1.Business Manager
Business Manager เปรียบเสมือนผู้จัดการธุรกิจให้กับคุณใน Platform ของ Facebook Ads เพราะ Business Manager จะช่วยจัดระเบียบ จัดการและดูแลเกี่ยวกับรายละเอียดของธุรกิจคุณ ซึ่งการสร้าง Business Manager จะไม่ได้รวมกับ Facebook ส่วนตัว แม้ว่า

Read more...